Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Poster Avatar 2009

Avatar 2009

In the 22nd century, a paraplegic Marine is dispatched to the moon Pandora on a unique mission, but becomes torn between following orders and protecting an alien civilization.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim